Witamy w K Accountancy: Twoja polska księgowa w UK

Specjalizujemy się opodatkowaniem:

Artystów

nauczycieli & korepetytorów

reżyserów

szkoły zainteresowań np. sobotnie lub, tańca


import-export

współpracujemy z biznesami Europejskimi tzw B2B (przed i po Brexicie)


Opiekunowie Medyczni/Pielęgniarki/Radiolodzy/Dr/Weterynarze


Fryzjerzy/Salony Piękności/Spa


Sklepy spożywcze & Sklepy meblowe


Kierowcy Ciężarówek HGV 

Podwykonawcy Budowlani (CIS)

Inżynieży& inni

Obsługa:
Rozliczenia VAT Zwroty i submisje CIS
Self Assessment Tax Returns (inc. Partnerships) Payroll / Dział kadr
Limited Companies Corporation Tax
Bookeeping / Rachunkowość Sekretarial Finansowy
Ubezpieczenie Komercyjne Zyski kapitałowe:
Zwrot podatku z Tymczasowej pracy w Anglii -stocks, shares, bitcoin

Bardzo prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie bezpłatnej konsultacji telefonicznej z księgowym. 

Naszą preferowaną formą kontaktu jest e-mail 

Kontakt telefoniczny może być czasowo ograniczony, postaramy się do Państwa oddzwonić w najbliższej wolnej chwili.

Spotkanie z księgowym musi zostać uzgodnione z wyprzedzeniem.

Z góry przepraszamy za wszelkie utrudnienia. 

 

Zwrot Podatku z Zatrudnienia

Czy się na taki kwalifikujesz?

W związku z zawyżoną aktywnością zapytań odnośnie zwrotu podatku z zatrudnienia poniżej znajdą Państwo standardowe wymagania:

- Jeżeli Państwa rezydentura podatkowa w danym roku podatkowym podnalega innemu Pańswu.

- Rezedutura podatkowa może być zdeterminowana testem tzw. wystarczających powiązań tj. sufficien ties m.in.

a) Automatyczny brak Brytyjskiej resydentury: Spędzenie w UK mniej niż 16 dni w roku podatkowym;

b) Spędzenie w UK mniej niż 46 dni w brytyjskim roku podatkowym i brak rezydentury brytyjskiej w ostatnich 3 latach;

c) Pracowali Państwo więcej niż 91 dni po za granicą Wielkiej Brytanii i status podatkowy może zostać potwierdzony certyfikatem z danego Państwa,

d) spędzili Państwo mniej niż 183 dni w UK, planują Państwo na stałe opóścić Wielką Brytanie, spotykając dodatkowe wymagania odnośnie zwrotu podatku.

 

W powyższych przypadkach Państwa sytuacja będzie indywidualnie rozpatrzona, procedura sprawdzenia tzw. czyszczenia brudnych środków pieniężnych (anti money laundering) zostanie wykonana i kontrakt przyjęcia klienta będzie musiał zostać zawiązany pomiędzy naszą firmą a Państwem.

 

Inne przypadki w których mogą się Państwo kwalifikować na zwrot podaktu:

-onadpłacenie podatku związane z wyciągnięciem średniej (accrual basis) odnoście opodatkowania waszego dochodu nie wykorzystując przy tym kwoty wolnej od podatku zawartej w waszym kodzie podatkowym (standard 1257L);

-opłacili Państwo podatek od zatrudnienia w ostatnich 3ech latach przy czym ponieśli Państwo straty z indywidualnej działalności;

- prowadząc dodatkowo indywidualną działalność (po za głównym zatrunieniem) która niestety regularnie ponosi straty.

 

W przypadku gdy :

- indywydualneprzedsiębiorstwo/dodatkowa działalność przynosi zyski,

- nie zapłacili Państwo wystarczająco podatków,

- umbrella company nie zatrzymała wystarczająco podatków

Legalnie jesteście zobowiązani Państwo uregulować wasze podatki.

 

Przypominamy że:

Idiwidualne przedsiębiorstwo (tzw. Self Employment) musi zostać zarejestrowany najpóźniej do końca Października a deklaracja nałogowa jak i same podatki muszą być uregulowane do 31ego Stycznia po zakończeniu danego roku podatkowego.

 

 

W przypadku gdy dodatkowa działalność zarobiła mniej niż £1000.00 nie macie Państwo obowiązku deklaracji nałogowej w Wielkiej Brytanii jednak w przydadku sporych inwestycji w nowy biznes dobrowolna rejestracja może okazać się w danum przypadku bardziej korzystna.

 

O więcej szczegółów prosimy o kontakt i rezerwacje konsultacji z jednym z naszych księgowych.

 

 

Standard expenses applicable to Sef-Employment Income:

As a self-employed professional, you may be entitled to a variety of deductions that could significantly impact your bottom line.

Starting from home office expenses and travel costs to professional development and equipment purchases, our accountants will work closely with you to identify every eligible expense.

➜Professional Products and Supplies: Deduct the cost of beauty products, cosmetics, and supplies used in your services.

➜Uniforms and Work Attire: Claim expenses related to uniforms, work clothing, and protective gear necessary for your industry.

➜If you conduct business from home, you may be eligible for home office deductions for related expenses like utilities, rent, or mortgage interest.

➜Deduct expenses for relevant training, workshops, or certifications to enhance and update your skills.

➜Deduct travel expenses for business-related trips, such as attending industry conferences, workshops, or training sessions.

➜Deduct costs associated with marketing and advertising your services, both online and offline.

➜Expenses related to digital services, website maintenance, and software subscriptions as well as market research cost can be deducted as business expenses.

 

Take advantage of capital allowances to claim tax relief on qualifying equipment and furniture needed for your workspace.

 

Check if your workspace qualifies for Small Business Rates Relief, which can lead to a reduction in business rates for eligible properties.

 

 

Expert Guidance for Maximum Returns:

 

With K accountancy, you're not just getting an accountant; you're gaining a partner in financial success.

We are dedicated to understanding your unique business needs and tailoring our services to ensure you receive the maximum return on your eligible expenses.

Stay Informed, Stay Profitable

Tax laws and regulations are constantly evolving, and it can be challenging to stay abreast of all the changes. We make it our business to stay informed on your behalf. Our team will keep you updated on any new opportunities for deductions, ensuring that you never miss out on potential savings.

Confidence in Compliance

Beyond just maximizing your deductions, our accountants prioritize ensuring that your tax filings are fully compliant with current regulations. This not only protects you from potential audits but also provides you with the peace of mind that comes from knowing your financial affairs are in expert hands.

Ready to take control of your financial future? Let K accountancy be your trusted partner in navigating the world of self-employment. Contact us today, and let's start maximizing your profits together!

Check our website and get in touch though contact form.

Spisek ważnych dat:

Twoja księgowa w UK

Polska księgowa Anglia

Księgowa Birmingham

Księgowa Dudley

Kięgowa Northampton

Księgowa Tauton

Certyfikowana Praktyka Księgowa UK

#TwojaksięgowaUK

#PolskaksięgowaAnglia

#KsięgowaBirmingham

#KsięgowaDudley

#KięgowaNorthampton

#KsięgowaTauton

#CertyfikowanaPraktykaKsięgowaUK

Create Your Own Website With Webador